Montage

Montage gegroefd, volle plaat

Bevestiging op enkel of dubbel uitgepast houten regelwerk (hoh 600 mm bij platen van 1200 mm) met stiften/ nagels van het Type Senco Woodcoustics (ral 8014) in de groeven van
het paneel doormiddel van een Woodcoustics montage pistool. Type Z platen zijn ook monteerbaar met zwarte schroeven in de groef van 8,5 mm breed. In de openingen van het regelwerk dient een geluidsabsorberend materiaal (bvb rotswol, 50mm dikte, densiteit 40 kg/m³ of PRIMAWOOL) geplaatst te worden. 


De 4 zijden van de plaat dienen steeds ondersteund te zijn door het regelwerk. Langse aansluitingen van 2 platen worden tegen elkaar gemonteerd op een gemeenschappelijke
achterliggende regel. Kopse aansluitingen van 2 panelen worden gemonteerd op een gemeenschappelijke achterliggende regel met een tussenliggende voeg van 2 a 3 mm.


We raden aan om te werken met een speling van minstens 2,5 mm per lopende meter om mogelijke uitzettingen toe te laten; en dit over de totale hoogte en/of breedte van de wand.
Voorstellen legpatronen kan u terugvinden op pagina 71 van de brochure, evenals onze voorschriften naar  stockage van de goederen. Onze richtlijnen naar hoek- en plintdetails kan u treffen op pagina 73 van de brochure.


Op aanvraag kan u specifieke montage voorschriften en certificaten ontvangen voor: wanden waar verhoogde impact waarschijnlijk is (sportzalen, fuifzalen, …) volgens norm ETAG 003 & EN 13964 en voor plafond montage.  

Download de bijlage Informatieaanvraag

Montage gegroefd, schroten

Bevestiging op enkel of dubbel uitgepast houten regelwerk horizontaal geplaatst (hoh +/-640 mm) met stiften / nagels in de groeven van de schroten doorm ddel van een Woodcoustics
montage pistool. Type Z schroten zijn ook monteerbaar met zwarte schroeven in de groef van 8,5 mm breed. In de openingen van het regelwerk dient een geluidsabsorberend materiaal (bvb rotswol, 50mm dikte, densiteit 40 kg/m³ of PRIMAWOOL) geplaatst te worden.


Lange zijden van schroten zijn voorzien van tand en groef aansluiting en worden tegen elkaar gemonteerd. Kopse aansluitingen van 2 schroten worden gemonteerd op een gemeenschappelijke achterliggende regel met een tussenliggende voeg van 2 a 3 mm. We raden aan om te werken met een speling van minstens 2,5 mm per lopende meter om mogelijke uitzettingen toe te laten; en dit over de totale hoogte en/of breedte van de wand.


Voorstellen legpatronen kan u terugvinden op pagina 71 van de brochure, evenals onze voorschriften naar stockage van de goederen. Onze richtlijnen naar hoek- en plintdetails kan u treffen op pagina 73 van de brochure.


Op aanvraag kan u specifieke montage voorschriften en certificaten ontvangen voor: wanden waar verhoogde impact waarschijnlijk is (sportzalen, fuifzalen, …) volgens norm
ETAG 003 & EN 13964 en voor plafond montage.
 

Informatieaanvraag

Montage doorboord, micro/nano, volle plaat

Installation on a single or double wooden frame (ctc 640 mm for panels of 1280 mm / ctc 600 mm for panels of 1200 mm) can be done by means of invisible laths. These invisible laths are screwed onto the back of the panels and the acoustic absorbing panels are then hung onto the frame. The openings of the wooden framework must be filled with a sound absorbing material (e.g. Rockwool or Primawool).


The four sides of the panel must always be supported by the framework. The short sides of two panels are mounted next to each other to a common underlying frame with a distance of 2 to 3 mm between them. The short sides of two panels are mounted to a common underlying frame with a distance of 2 to 3 mm between them.


We advise you to leave a space at the top between the panel and the ceiling so as to enable you to join the two elements. We advise you to leave a space of 2.5 mm per
meter in height and width in order to allow the construction to expand. Proposed installation patterns as well as our guidelines to store the panels can be found on Page 71. Our guidelines for corner and plinth details can be found on Page 73.On request you can obtain specific installation guidelines and certificates for: walls with an expected increased impact (sports rooms, party rooms, etc.) according to standard ETAG 003 and EN 13,964 and for ceiling installation.
  

Informatieaanvraag